گزارش نظر

اطلاعاتی در مورد این علم میخاستم من یک معمارم و روش هایی خاص برای آموزش دارم که روی یاد گیری تاثیر زیادی داره.ممنون از توجهتون