گزارش نظر

واقعاً واقعه خیلی بدی هستش !! خدا به خانواده هاشون صبر بده
ممنون از شما مطالب مفیدی بودن