گزارش نظر

سلام. چه مدرکی برای شروع به کار برای نوروفیدبک لازم است؟
مکان برای نوروفیدبک کجا باید باشد؟ آیا میتوان یک آپارتمان را مجهز برای این کار کرد؟
اخذ مجوز کار با دستگاه و مکان کار چگونه است؟