گزارش نظر

بسیار عالی و کاربردی بود
جزو معدود مطالبی بود که برای خود فرد حسود هم راه چاره داده، اکثر مطالب روی اینکه چطور از فرد حسود در امان باشیم صحبت می کنند
بسیار عالی و ممنونم