نوروفیدبک

حسادت یک حس بسیار مخرب و عذاب آور برای کسی که تجربه اش می کند، و دردسر آفرین برای کسی که درباره اش حسادت می شود.

در قسمت دوم ویدیوی حسادت، دکتر امین اسداله پور درباره فواید احتمالی حسادت، و همینطور راه های کنترل و تعدیل آن صحبت می کنند. با ما همراه باشید.

ویدیوهای آموزشی مرکز روانشناسی نوروفیدبک سایبر

حسادت؛ قسمت اول: حسادت چیست و چگونه ایجاد می شود؟

 

دکتر امین اسداله پور

روانشناس بالینی و متخصص علوم اعصاب شناختی

بنیانگذار و مدیر مرکز روانشناسی نوروفیدبک سایبر تبریز