نوروفیدبک

 

 

 

 

ویدیوهای آموزشی مرکز روانشناسی نوروفیدبک سایبر

سلامت روان در آمریکا: چه کسی سالم محسوب می شود؟

 

دکتر هادی زاده

متولد تبریز و ساکن کالیفرنیا

مدیر پروژه در گوگل